Putovní výstava

Většina z obyvatel našeho venkova má na zahradě nějaké ovocné stromy. Dnes je těžko uvěřit, jakého věku se dožily některé stromy vysazené před stovkami let na návsích nebo před štíty stavení. Pod jejich korunami prošly životy mnoha lidských generací. Přežily vichřice, silné mrazy, období sucha i povodně. Kmeny mají často duté nebo poničené od zásahu blesků. Na staré stromy je vázaný život mnohých užitečných živočichů, kteří se vzhledem ke stavu našich lesů nuceně přesouvají do zámeckých parků, starých sadů, stromořadí kolem silnic, na rybniční hráze nebo do enkláv městské zeleně. I tyto poslední výspy však berou za své vinou převažující praxe v nakládání s nelesní zelení. Mrtvé stromy, doupné stromy a stromová torza se staly vzácným prostředím.

Český svaz ochránců přírody Vlašim se proto snaží o uchování starých stromů kolem nás, v parcích, krajině i na soukromých zahradách. K tomu chceme inspirovat co nejvíce lidí a ukázat krásu těchto pamětníků naší společné novější i vzdálenější historie.

Proto jsme v ČSOP Vlašim vytvořili v rámci projektu pro zachování starých stromů v krajině výstavu věnovanou právě starým stromům. Výstava představuje nejenom staré stromy jako celek, ale pracuje i s estetikou detailu materiálu starého či mrtvého dřeva. Někdy je potřeba nad souvislostí s nosným tématem uvažovat v hlubších souvislostech, v každém případě je však pojítkem vždy starý strom.

Nejnápadnějším prvkem výstavy jsou fotografie autorů, kteří postoupili do finále stejnojmenné fotosoutěže. Tímto však obsah výstavy zdaleka není vyčerpán. Jednotlivé snímky jsou prezentované na dřevěných prknech, které rovněž demonstrují důležitost starých stromů – jako materiálu, i jako zdroje živné půdy pro různý hmyz.

Konečně tento je do výstavy začleněn rovněž jako autorské dílo. Tentokrát ze sklářské dílny Martiny Císařové. Výstavu dále doplňují drobné dřevěné prvky, na kterých můžete pozorovat detaily a struktury vytvořené hmyzem, houbami, nebo také jen „obyčejnou“ hnilobou.

Zapůjčení výstavy

Výstava je součástí expozice Podblanického ekocentra, její fotografická část je Vám k dispozici k zapůjčení jako putovní.

Dostupnost výstavy:

  • 1.7.2023 – 31.8.2023: Vodní dům, Hulice
  • 20. 11. 2023 – 23. 11. 2023: Clarion Hotel, Olomouc
  • 1. 1. 2024 – 29. 2. 2024: Podblanické ekocentrum, Vlašim

Další materiály

Brouci starých stromů

Na staré a odumírající stomy je vázaná celá řada vzácných a ohrožených organizmů. Abychom je nemuseli rušit v jejich přirozeném prostředí, nechali jsme zpracovat pár vybraných druhů brouků ze skla. S následujícími druhy se můžete seznámit v jejich netradičním provedení  s následujícími druhy:

  • Kovařík rezavý (Elater ferrugineus)
  • Krasec olšový (Dicerca alni)
  • Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis)
  • Páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
  • Roháč obecný (Lucanus cervus)
  • Roháček kozlík (Dorcus parallelipipedus)

Úvodní snímek s informačním textem na nástěnku (30 x 55 cm)

Čtyři panely s fotografiemi ze života starých stromů (rozměry).

Další dva panely s dekorativními  strukurami starého dřeva (rozměry).

Řez dubovou větví s hmyzími chodbičkami v bělovém dřevě. (rozměr, hmotnost).

Řez starým třešňovým kmenem (rozměr).

Degradující dřevo s ručně vyráběnými modely brouků (sklo / dřevo) …

skleněné modely představují jednotlivá vývojová tádia brouků – larevy, kukely i dospělé jedince …

zastoupené jsou chráněné druhy brouků vázaných na staré stromy (Kovařík rezavý, Roháč obecný, Nosorožík kapucínek, Roháček kozlík, Páchník hnědý, Krasec olšový).

Výstava obsahuje také dekorativní řezy degradacim dřevem různých dřevin.