1. Návrh jednotlivých zásahů

Byly vybrány všechny cílové stromy, celkem 350 ks. Proběhlo zaměření GPS, stromy byly změřeny, popsán jejich současný stav a návrh opatření. Aktivita dokončena.

2. Provedení jednotlivých druhů managementu u senescentních stromů

Byla zahájena realizace zásahů, k 31.7.2023 je ošetřeno 46 stromů.

 3. Provedení veteranizace

Veteranizace byla provedena na všech 100 stromech, aktivita je dokončena

4. Vyhotovení plánů péče o jednotlivé stromy

 Byl zpracovaný kompletní plán péče s detailní definicí zásahů, které mají proběhnout na jednotlivých stromech. Aktuálně probíhá konzultace se správcem parku Vlašim. Současně byla zahájena realizace managementových opatření. Provedená část projektu zahrnovala i důkladný průzkum stromů, které byly vybrány pro realizaci managementových opatření. Průzkum měl za cíl získat podrobný přehled o stavu těchto stromů. Na základě získaných dat byl sestaven návrh optimálního pěstebního zásahu pro každý strom. Následně byla vytvořena tabulka, která zobrazuje rozložení navržených zásahů pro jednotlivé stromy. Aktivita běží dle harmonogramu.